Helio House

Jest produktem poprawiającym rozmieszczenie energii wewnątrz, a tym samym przyczynia się do zmiany temperatury o około 5-6°C przy tych samych parametrach grzewczych czy chłodzących.    

W warunkach standardowych rozmieszczenie ciepła w pomieszczeniu ogrzewanym przez grzejnik zwykle następuje przez konwekcję. 

Powietrze zbliżając się do kaloryfera ogrzewa się i zaczyna unosić do góry. Wówczas zaczyna tracić ciepło i ochładzając się opada w dół. Opisany mechanizm jest przykładem nierównomiernego rozkładu ciepła w ruchu mas powietrza, a tym samym przenosi za sobą kurz, roztocza, pyłki, co ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W wyniku konwekcji różnica temperatur pomiędzy sufitem a podłogą wynosi średnio 4°C. W pomieszczeniu pomalowanym farbą refleksyjną ruch ciepła odbywa się przez promieniowanie generowane przez grzejniki, które następnie zostaje odbite od ścian we wszystkich kierunkach, co sprawia, że układ cieplny jest bardziej homogeniczny i wykazuje jedynie zróżnicowanie temperatur do 1, 5°C. Oczywistymi są również korzyści komfortu w pomieszczeniu między innymi lepsze samopoczucie, mniejsze reakcje alergiczne i brak ładunków elektrostatycznych. Dodatkowym korzystnym zjawiskiem stosowania tej farby jest proces antykondensacji pary wodnej na tzw. mostkach termicznych, co przyczynia się do niepowstawania zarodków pleśni lub bakterii na ścianach w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach. Jednorodność termiczna pozwala na zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania i tej minimalnej chłodzenia co przyczynia się do uzyskania oszczędności powyżej 30% energii. Reasumując należy stwierdzić, że pokryta farbą powierzchnia działa jak „lustro” poprzez efekt odbicie promieniowania, stabilizację wilgotności i dystrybucję ciepła. Dzięki swojej elastyczności powłoka koryguje wszelkie mikropęknięcia na powierzchni, pozostawiając ściany „oddychające” dla pary wodnej, eliminuje mostki termiczne, co utrudnia powstawanie zarodków pleśniowych. 

 

kontakt

Skontaktuj się

CENTRALA
tel. +48 537 444 653
info@helio.com.pl

Zapytania ofertowe prosimy składać na info@helio.com.pl lub do swojego przedstawiciela.

Kamil Nowacki
kamil@helio.com.pl
tel. +48 537 444 653

JSB Jolanta Mrowiec-Komorowska (Radom)
tel. 608 966 802
jolanta.kom@interia.pl

Kamil Hupa (W. Brytania – Southampton)
tel. +44 7889 915 857
W. BRYTANIA – SOUTHAMPTON

Tomasz Wróbel
tel. +48 512 145 221
biuro@wszystkodlaparafi.pl

ACTIV PLUS SP. Z O.O. (Radom, Kielce)
tel. 501 843 003
groupbiuro77@wp.pl
Szymon Balcerek

Chrystian Roos (Poznań)
tel. +48 514 088 496

meeegaliner@gmail.com

Karol Zentner (Poznań)
tel. +48 510 212 47

karol-rekreacja@o2.pl